Vision (Fjelsø - Klotrup)

Udviklingen, kommunesammenlægningen, faldende elevtilgang til børnehave og friskole, samtidig med at byernes forretningsliv er døet ud, har medført at gode kræfter er stået sammen for at sikre, at byernes identitet bevares.

Byernes identitet har de sidste 25 år bl.a. været meget afhængig af fællesskabet omkring børnehave og friskole samt de kulturelle aktiviteter som udspringer herfra. 

Da alle foreninger og de 2 instutioner i Fjelsø/Klotrup mødtes d. 11. oktober 2007, var det for at diskutere fremtiden for Fjelsø/Klotrup og omegn.
Det blev på mødet besluttet, at der skal iværksættes en udviklingsproces, hvori der kan skabes en struktureret handlingsplan for aktiviteter, der kan fremme tilgangen til friskolen og børnehaven, samt sikre en positiv udvikling i Fjelsø/Klotrup med sigte på øget bosætning.

Blandt emner der blev diskuteret var:
Hjemmeside, landsbyfolder, fastholdelse af beboere og tiltrækning af nye, ældrepolitik, rekreative områder, styrkelse af foreningslivet, styrkelse af fællesskabsånden, kulturaktiviteter osv.

 

Til at få struktureret processen blev der ligeledes besluttet at benytte ”Fremtidsværksted” som løftestang for landsbyernes udvikling. Der er derfor indgået et samarbejde med firmaet ”Grobund ApS”, som har stor erfaring fra lignende projekter.

 

Grunden til at vi har haft kontakt til "Grobund Aps" er, at det er nemmere at holde kursen, når man har en ekstern tovholder/indpisker med på holdet. 


Fremtidsværkstedet er et møde med deltagelse af så mange som muligt i interessegruppen (beboere i Fjelsø/Klotrup og omegn). Her diskuteres fremtiden og der nedsættes nogle fokusgrupper, hver med deres arbejdsområde, eks.;

--> Bosætning
--> Rekreative områder
--> Landsby/kommunesamarbejde
--> Fællesskab og foreningsliv
--> Børn og skole
--> osv

Disse fokusgrupper udarbejder forslag til ting, aktiviteter og initiativer der kan iværksættes for at gøre Fjelsø/Klotrup til at dejligt sted at bo.

Dette arbejde resulterer i, at der udarbejdes en landsbyplan, som er den egentlige arbejdsplan. Det er denne plan, vi kan arbejde udfra. 

Ideen er at finde frem til de ting der gør, at vi gerne vil bo i Fjelsø/Klotrup og samtidig finde og bearbejde de ting som måske gør det mindre attraktivt at bo her. Og som måske gør at andre ikke søger hertil.

 

Der er søgt midler til gennemførelse af Fremtidsværksted, svar forventes omkring april/maj 2008.

Yderligere information