Fjelsø Kirkes histore i korte træk

Fjelsø Kirke, der er højt beliggende i landsbyens nordlige del, er en gammel romansk landsbykirke, der er opført en gang i 1100-tallet. Den romanske stil er kendetegnet ved de store tilhuggede kampesten, de massive mure og de lave rundbuer over døre og vinduer.
Oprindeligt har kirken kun bestået af skibet og koret. Først i 1400-tallet er tårnet blevet bygget og våbenhuset er kommet til i 1847.

I ældre tid var der to døre ind til kirken: syddøren som mændene benyttede og norddøren, som var kvindernes indgang. I dag er norddøren muret til, men man kan stadig tydeligt se, hvor den har været. I tilmuringen ses udvendigt et romansk mandshoved hugget i murens sten. Det samme kan ses udvendig på korets sydmur. Meningen med at anbringe dem der kendes desværre ikke.

Kirkens inventar:

Alteret bestod oprindeligt blot af en stor tilhugget granitblok. Denne granitblok ligger stadig i kirken, men er nu forhøjet og dækket af træpaneler. Malerierne, som man i dag ser foran på alteret, er lavet i begyndelsen af 1700-tallet. Dele af alteret går helt tilbage til 1500-tallet, men hovedparten stammer fra 1700-tallet, hvor den blev skænket som gave til kirken af Christen Sørensen.

De to alterbilleder af ”Den gode Hyrde” og ”Helbredelsen af den blinde Bartimæus” er malet i 1895 af maleren Luplau Jansen.

En kalk og disk til brug ved nadver er skænket kirken i 163? (det sidste tal er ulæseligt) af kirkens daværende præst Jens Nielsen Brasen, hvis navn også er indgraveret i lysestagerne med årstallet 1666. På foden af lysestagerne ses endvidere navnet Jens Poulsen. Det fortælles, at han skal have givet dem til kirken som bod for skader sket ved uagtsom afbrænding af heder i Vesterbølle.

Den nuværende alterkande og oblatæske blev skænket af provst Hans Nielsen Højgaard i årene 1916-1943.

Døbefonten er af granit og sandsynligvis lige så gammel som kirken selv. Dåbsfadet er ret nyt, men er ældre fad fra 1700-tallet hænger på væggen i koret.

Prædikestolens ældste dele stammer fra 1500-tallet med billedfelter i to etager. Udsmykningerne blev lavet i 1736.

Præstetavlen er ny og blev lavet i 1944, kort tid efter at provst Højgård gik af. Den har navne på kirkens præster siden reformationen. Navne på præsterne før reformationen kendes ikke.

Skibsfartøjet ”Nordstjernen” som hænger i kirkens skib, har nu i mange år været udlånt fra Gedsted Kirke, hvor det tidligere har hængt.

Altertæppet er fra november 1983 og tegnet af lærerparret Ruth og Holger Møllebjerg, Hvalpsund. Det er syet af lokale folk, helt nøjagtigt 27 kvinder og 2 mænd.

Kirkeklokken er fra slutningen af 1200-tallet. Desværre har den ingen indskrift, så man ved ikke, hvor den er fremstillet

Kilder: Hæfte om Fjelsø Kirke udarbejdet af Flemming Kloster

     Erik Horskjær (red.): De danske kirker. Gads forlag 1968


Yderligere information