Mariehønen

Vores hjemmeside: http://www.123hjemmeside.dk/mariehoenen-fjelsoe

 

Mariehønen er Fjelsøs Private daginstitution. Vi har vuggestue, børnehave og fritidshjem, så du behøver kun aflevere et sted ;)

I en privat institution er det en forældrebestyrelse - der i tæt samarbejde med leder og stedfortræder - står for alle beslutning. Det være sig ansættelser, fyringer, økonomi osv.

Mariehønen blev oprettet i 1993, men flyttede i 1998 et par husnumre ned ad vejen pga. pladsmangel.

Mariehønen er på 400 kvm med mange små rum hvor vi tilstræber at indrette afgrænsede legemiljøer. Der er også store lyse rum med mange muligheder for forskellig indretning alt efter hvordan børnesammensætningen er.

Mariehønen har udenomsarealer på over 6000 kvm med legeplads, boldspilsareal, sandkasser, mooncarbane, pilehytter og amfiscene som børnene optræder på. Der er også bålplads, bjælkehytte og en tilhørende skov på ca. 1300 kvm. I skoven har Mariehønen opført en bålhytte med udekøkken. Børnene og de voksne kan således gå i skoven og have udedag. Skoven er indhegnet, så børnene kan lege, blive væk og blive fundet igen.

I hegnet er der 2 låger; en ind til børnehavens legeplads og en ud til vejen (er forsvarligt "låst" så børnene ikke kan komme ud), så byens borgere kan komme ind og bruge bålhytten efter lukketid. Man kan så holde børnefødselsdag og lignende i skoven.

Mariehønen har en engageret medarbejderstab, hvoraf flere har været med siden Mariehønens start i 1993. Det vidner om medarbejdere som har en god arbejdsplads, hvor de kan lide at komme, hvor der er et godt arbejdsklima og som er meget glade for at have med børnene at gøre.

Mariehønen har hvert år flere faste arrangementer; koloni, dyrskue og arbejdsdage. Arbejdsdagene er velbesøgte arrangementer, som afholdes en gang om året og efter behov. Her mødes voksne og børn for at arbejde et par timer med vedligeholdelse, renovering eller nyetablering af eks. bjælkehytte eller flise gange osv.

Dagplejerne har deres gang i Mariehønen 1 gang hver 14. dag og ca. 1 gang om måneden kommer pensionistforeningen på besøg.

Der er plads til 70 børn i Mariehønen fordelt på vuggestue, børnehavebørn og fritidshjems-børn fra Friskolen.

Mariehønen ligger i Fjelsøs nordlige udkant med ca. 200 m. til Fjelsø Friskole.

Følg os på facebook :) søg.......Mariehønen i Fjelsø....

Yderligere information