Fjelsø vandværk

Generalforsamling

Fjelsø Vandværk afholdte generalforsamling den 8. marts i Fjelsø Forsamlingshus. Kaj Poulsen blev valgt til dirigent.

Ronald aflagde årsberetning og Svend gennemik årsregnskabet for 2016 og budget for 2017.

Niels Jørgen Dahl og Svend Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen.

Generalfoesamlingen sluttede med kaffe og kage.

Yderligere information